FAKTABASERTE ANALYSER OG RÅDGIVNING SOM GRUNNLAG FOR FREMTIDENS BESLUTNINGER


Vårt mål er å skape merverdi for våre kunder gjennom å identifisere muligheter og forstå risiko. ECON har finansiell og kommersiell ekspertise, og besitter avanserte modeller og databaser for å understøtte vår rådgivning.

Om ECON


ECON er et uavhengig rådgivningsmiljø som arbeider med økonomisk og finansiell rådgivning, analyse og modellering. Vi benytter faktabaserte analyser for å modellere fremtidig utvikling i markeder, priser og konkurranse samt å identifisere lønnsomme forretningsmuligheter.

Bransjer


Institusjoner & myndigheter

Modeller, analyser og kompetanseoverføring.

Olje & Gass

Markedsanalyser, økonomiske modeller, kommersiell og finansiell rådgivning.

Produkter og Tjenester


ECON tilbyr tjenester innen markedsanalyse, strategi- og forretningsrådgivning, og besitter i tillegg flere relevante modellverktøy og databaser. Selskapet utarbeider rapporter og publikasjoner med fokus på olje- og gassnæringen, næringseiendom, infrastruktur og gjennomfører rådgivningsprosjekter for de samme sektorene.

ModellerECON har utviklet en rekke modellverktøy for å understøtte sin rådgivning. Våre modeller er utviklet ved bruk av Microsoft Excel, SQL-databaser i kombinasjon med Microsoft BI Tools.


ADAPT & REACT
ECON INDUSTRI
ECON DEMOGRAFI

AnalyserECON utarbeider årlig flere rapporter og studier innenfor sine markedssegmenter. Nedenfor noen eksempler på ECON sine arbeider.
Stavanger sentrum
Konjukturbarometeret
EU Ripple Effect
NCS Benchmark

RådgivningECON sine rådgivere har alle betydelig industriell erfaring i kombinasjon med høyere utdannelse. Vi bistår våre kunder i transaksjoner og strategiske og finansielle beslutninger.


Strategisk rådgivning
Kommersiell rådgivning
Finansiell rådgivning
Transaksjonsrådgivning
Skatterådgivning

Kontakt


Frian Årsnes

Director
Olje & Gas, Government & Institutions
+47 992 39 295